Menu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Ünal Bozkurt Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği 05.10.2000 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Aslı Balkır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeliği 02.08.2001 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Süleyman Kaya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeliği 06.02.2006 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Babür Gökçek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği 06.02.2006 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Sinan Ercan Gülçur Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği 05.10.2000 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Mehmet İmregün Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği  21.03.2011 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Hatice Canan Pak İmregün Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği  01.10.2012 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
İlker Cengiz Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği  05.05.2020 04.05.2021 05.05.2020  1 Yıl
Ahmet Göksel Yücel Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi 29.03.2018 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Süleyman Kadri Mirze Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi 29.03.2018 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Haluk İber Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyeliği  02.03.2006 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl

 

Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetçi*

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Bağımsız Denetçi 01.01.2017

31.12.2020

05.05.2020

 1 Yıl

*GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ayrıca SPK mevzuatı çerçevesinde şirketin 2020 yılı için seçmiş olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşudur.

 

Denetim Komitesi

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Ahmet Göksel Yücel Denetim Komitesi Başkanı 10.04.2018 04.05.2021 05.05.2020

1 Yıl

Süleyman Kadri Mirze Denetim Komitesi Üyesi 10.04.2018 04.05.2021 05.05.2020

1 Yıl

 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı Görevi Üye Görevi Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Süleyman Kadri Mirze Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. 10.04.2018 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Aslı Balkır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 09.04.2013 04.05.2020 - -
İlker Cengiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 05.05.2020 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Süleyman Kaya Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 09.04.2013 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl
Bülent Yılmaz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi* 28.03.2014 04.05.2021 05.05.2020 1 Yıl

* Yönetim Kurulu Üyesi Olmayıp, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisidir.                    

 

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı GÖREVİ Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Ahmet Göksel Yücel

Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.

10.04.2018

04.05.2021

05.05.2020 1 Yıl
Mehmet İmregün

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

09.04.2013

04.05.2021

05.05.2020 1 Yıl
Sinan Ercan Gülçur Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi 28.03.2014

04.05.2021

05.05.2020 1 Yıl

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Denetim Komitesi Çalışma Esasları