Menu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Ünal Bozkurt Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği 5.10.2000 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl
Aslı Balkır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeliği 2.8.2001 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl
Süleyman Kaya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeliği 6.2.2006 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl
Babür Gökçek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği 6.2.2006 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl
Sinan Ercan Gülçur Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği 5.10.2000 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl
Mehmet İmregün Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği  21.3.2011 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl
Hatice Canan Pak İmregün Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği  1.10.2012 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl
Ali Ersin Güredin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi 2.5.2012 29.3.2018 - -
Tamer Koçel Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi 2.5.2012 29.3.2018 - -
Ahmet Göksel Yücel* Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi 29.3.2018 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl
Süleyman Kadri Mirze* Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Öğretim Görevlisi 29.3.2018 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl
Haluk İber Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyeliği  2.3.2006 29.3.2019 29.3.2018 1 Yıl

 

Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetçi*

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Bağımsız Denetçi 1.1.2018

31.12.2018

29.3.2018

 1 Yıl

*GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ayrıca SPK mevzuatı çerçevesinde şirketin 2018 yılı için seçmiş olduğu Bağımsız Denetim Kuruluşudur.

 

Denetim Komitesi

Adı Soyadı Görevi Üye Görevi Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Ali Ersin Güredin* Denetim Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi 4.5.2012 10.4.2018             -

         -

Tamer Koçel* Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi 4.5.2012 10.4.2018             -

         -

Ahmet Göksel Yücel Denetim Komitesi Başkanı Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi 10.4.2018 10.4.2019 10.4.2018

1 Yıl

Süleyman Kadri Mirze Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi 10.4.2018 10.4.2019 10.4.2018

1 Yıl

* Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilecek azami süre dolmuş olduğundan,  görev süresi sonunda yeniden  aday gösterilmemişlerdir.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları

 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı Görevi Üye Görevi Üye Görevi Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Tamer Koçel** Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 4.5.2012 10.4.2018 - -
Süleyman Kadri Mirze Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 10.4.2018 10.4.2019 10.4.2018 1 Yıl
Aslı Balkır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 9.4.2013 10.4.2019 10.4.2018 1 Yıl
Süleyman Kaya Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi* Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 9.4.2013 10.4.2019 10.4.2018 1 Yıl
Bülent Yılmaz* Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 28.3.2014 10.4.2019 10.4.2018 1 Yıl

* Yönetim Kurulu Üyesi Olmayıp, Aynı Zamanda Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisidir.                    
** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilecek azami süre dolmuş olduğundan,  görev süresi sonunda yeniden  aday gösterilmemişlerdir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı GÖREVİ Üye Görevi Görev Süresi Başl. Görev Süresi Sonu Yeniden Seçildiği Tarih Yeni Görev Süresi
Ali Ersin Güredin* Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 9.4.2013

10.4.2018

- -
Ahmet Göksel Yücel Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

10.4.2018

10.4.2019

10.4.2018 1 Yıl 
Mehmet İmregün Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 9.4.2013

10.4.2019

10.4.2018 1 Yıl
Sinan Ercan Gülçur Riskin Erken Saptabması Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 28.3.2014

10.4.2019

10.4.2018 1 Yıl

* Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilecek azami süre dolmuş olduğundan, görev süresi sonunda yeniden aday gösterilmemişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları