Menu
Ortaklık Yapısı ve Sermayeyi Temsil Eden Paylar

Sermayenin %10 ve Fazlasına Sahip Ortaklar


Ortak Adı Soyadı/Unvanı

Hamiline
/Nama

Pay Adeti

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Toplam
Pay Tutarı Tutarı (TL)

Toplam Sermaye İçindeki Payı
%

Oy Hakkı

PAK Holding A.Ş.

Hamiline

97.558.980

0,01

975.589,80

34,39

97.558.980

Asil Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hamiline

66.052.189

0,01

660.521,89

23,28

66.052.189

PAK Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.

Hamiline

56.490.330

0,01

564.903,30

19,91

56.490.330

Oycan İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.

Hamiline

40.300

0,01

403,00

0,01

40.300

Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar

Hamiline

63.559.622

0,01

635.596,22

22,40

63.559.622

Toplam

 

283.701.421

0,01

2.837.014,21

100,00

283.701.421

6-A grubu hisse senetlerinin kar da imtiyaz hakkı bulunmaktadır.
Bu hisselere dağıtılabilir safi kardan ödenmiş sermayenin %10'u düşüldükten sonra kalan kısmın %5'i ilave kar payı olarak ödenmektedir.

İş Bu Tablo En Son 03.01.2019 Tarihi İtibariyle Revize Edilerek Güncellenmiştir.