Menu

Güçlü finansal ve kurumsal yapımızla paydaşlarımıza artan oranda değer üretiyoruz.

Finansal Göstergeler

(Bin TL)

2020

2021

Net Satışlar

898.903 1.588.647

Toplam Yurt Dışı Satışlar

156.968 230.078

Toplam Aktifler

698.591 1.183.954

Net Kâr

137.265 379.020

 

 

Hisse Başına Kâr (Konsolide /1 TL nominal bedelli hisse için)

2020

2021

Adi Hisse Senedi Sahiplerine

1,83019 5,05360

 

Temel Rasyolar

 

Likidite Oranları

2020 (%)

2021 (%)

Cari Oran

4,14 3,09

Asit Test Oranı

2,87 2,45

Nakit Oran

1,82 1,59

 

 

 

Kârlılık Oranları

2020

2021

Vergi Öncesi Kâr/Net Satışlar

19,2 29,6

Net Kâr/Özkaynaklar

23,9 42,7

 

 

 

Finansal Yapı Oranları

2020 (%)

2021 (%)

Toplam Borçlar/Özkaynak

21,7 33,3

Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak

17,7 29,8

Uzun Vadeli Borçlar/Özkaynak

4,0 3,5