Menu

Çalışan Profili

Nitelikli insan kaynağı, Kartonsan’ın temel rekabet üstünlüklerinden birini oluşturmaktadır.

Kartonsan’ın liderlik başarısının arkasında;

  • kurum kültürüne derinden bağlı,
  • üretimin gücüne inanan,
  • sadece üretmekle kalmayıp araştıran ve geliştiren,
  • ilerlemeyi en geniş anlamda topluma olan sorumluluk olarak kabul eden

insan kaynağı yer almaktadır. Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamanın yanı sıra başarıyı da ödüllendiren Kartonsan, çalışanlarının sürekli gelişimini destekleyerek kariyer hedeflerine katkıda bulunmakta ve inisiyatif almalarını teşvik etmektedir.

Kartonsan’da 2020 yıl sonu itibarıyla 395 kişi çalışmaktadır. Çalışanların 97’sı beyaz yakalı, 170’i  mavi yakalı, 21’si kadın ve 246’i erkektir. Şirket’te tüm personel tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Aynı dönemde müteahhit personeli toplam sayısı 128’dir. Müteahhit personelinin 4’ü kadın, 124’ü erkektir.

2020 yıl sonu itibariyle Kartonsan’da çalışanların yaş ortalamaları;


25 yaş altı %1,9


26-35 yaş arası % 32,2


36-45 taş arası %44,2


46 yaş ve üstü %21,7


olarak dağılmaktadır.

Kartonsan’da eğitim çalışmaları

Kartonsan' da planlanan tüm iç ve dış eğitimler ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yasal gereklilikler kapsamındaki zorunlu eğitim ve bilgilendirmeler sosyal mesafe ve diğer önlemler alınarak gerçekleştirilmiştir.

 

 Kartonsan’da sendikal ilişkiler

Türk sanayiinin örnek ve köklü bir üyesi Kartonsan, uzun yıllara dayanan bir sendikal ilişki geleneğine sahiptir. Sendikal ilişkiler, Kartonsan’ın birincil paydaş gruplarından olan çalışanları ile    diyalog kurduğu vazgeçilmez bir iletişim kanalını oluşturmaktadır.
Yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Eylül 2020’de başlamış olup müzakerelerin tamamlanması ve Selüloz İş Sendikası ile TİS imzalanması beklenmektedir. 2020 yıl sonu itibarıyla Kartonsan’da 170 sendikalı çalışan bulunmaktadır.

 

Kartonsan temel demografik  veriler*

2019           

2020                         

Toplam çalışan sayısı

401

395

Kartonsan

267

267                           

Erkek

245

246                             

Kadın

22

21                               

Yaş ortalaması (yıl)

39

40                          

Eğitim durumuna ilişkin veriler

 2019

2020

Yüksek lisans ve doktora

14

14

Lisans

48

48                               

Meslek yüksekokulu

61

61                               

Lise

131

131                             

İlköğretim

13

13                              

1 yabancı dil bilen

49

50

2 veya daha fazla yabancı dil bilen

5

5

 * Aksi belirtilmedikçe kişi sayısı